אני תומר פינס, יו"ר צעירי העבודה.

אני לא סלב, אין לי הון ואין לי עיתון.

ואם המצב ימשיך ככה עוד מעט

גם לא תישאר לי מפלגה. חייבים

לקחת אחריות, לנער אותם ולשנות

את זה. אני צריך אתכם אתי. בואו.